• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

دستگاه های مدرن و اتوماتیک

leveling , Coil lines , Deburring and Rounding  Machines

 

مورد استفاده در تمامی صنایع فلزی و پروفیل از جمله : صنایع تولید ورق ، صنایع خودروسازی ، صنایع قطعه سازی ، صنایع تولید  کلیه ماشین آلات صنعتی ، صنایع انرژی نفت و پتروشیمی ، صنایع کشتی سازی ، صنایع ساخت ترن و قطار ،صنایع تولید انواع لوازم خانگی ، صنایع هواپیماسازی و...

 

 ARKU DB EdgeBreaker EN_v2 RZ Web.pdf

Brosch_re_EdgeRacer_ARKU_EN.pdf

 ---------------------------------------------

ARKU Prospekt Service EN.pdf

ARKU Richt- und Entgratzentrum DE.pdf

---------------------------------------------

ARKU Prospekt Service EN.pdf

Prospekt FlatMaster E.pdf

---------------------------------------------

 ARKU DB EcoMaster E.pdf

ARKU DB FlatMaster 55 E.pdf

ARKU DB FlatMaster 55 TR.pdf

ARKU DB FlatMaster 88 E.pdf

ARKU DB FlatMaster 88 TR.pdf

ARKU DB FlatMaster 120 EN.pdf

ARKU DB FlatMaster 120 TR.pdf

ARKU DB FlatMaster 140 EN.pdf

ARKU DB FlatMaster 140 TR.pdf

ARKU DB FlatMaster 180 E.pdf

ARKU DB PlateMaster L E.pdf

ARKU DB PlateMaster XL E.pdf

ARKU DB PlateMaster XXL E.pdf