• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

 

صنعت و توليد بخش مهمي از ستونهاي استقلال، خودكفايي و توسعه پايدار هر كشور محسوب ميشود.. استانهای تهران و البرز با دارا بودن بیش از 30 درصد از صنایع کشور و به دليل نزديكي به بازار 15 ميليوني ، بسيار مورد توجه سرمايه گذاران و بخش خصوصي قراردارند که این امرسبب شده است تا كنون بيش از هزاران واحد توليدي بزرگ و كوچك با برندهاي معروف در اين دو استان مستقر باشند. وجود بیش از 25شهرك به همراه مناطق و نواحی صنعتی دراستانهای تهران و البرز، نيازمند زيرساختها و ارائه مشاوره و خدمات مختلف در این عرصه است.

گروه فردان فرا گستر البرز این آمادگی را دارد تا با ارائه مشاوره و خدمات تخصصی  خود در عرصه تولید و صنعت همراه با صنعتگران ، سرمایه گذاران صنعتی و فعالان اقتصادي استان تهران و البرز همگام باشد. از این رو در انجام این امر مهم  ، مشاوره و خدمات ما به شرح ذیل ارائه می گردد :

-اخذ و واگذاری انواع مجوزهای تولیدی صنعتی  ( پروانه بهره برداری ، کارت شناسائی کارگاه ، گواهی فعالیت صنعتی ،موافقت اصولی ، جواز تاسیس )

- مطالعات میدانی در خصوص استقرار گروه های تولیدی صنعتی و هایتک در شهرک ها ، نواحی و مناطق صنعتی مجاز

- مشاوره جهت اخذ  افزایش ظرفیت تولید ، طرح توسعه ،تولید محصولات جدید ، جایگزینی ماشین آلات و......

- مشاوره جهت انتقال و جابه جایی واحدهای تولیدی صنعتی به شهرکها ، مناطق و نواحی صنعتی مجاز

-مشاوره در انجام خرید زمین های صنعتی در داخل شهرک های صنعتی ، مناطق و نواحی صنعتی

- مشاوره و اجراء در خصوص نحوه سرمایه گذاری تولیدی صنعتی

- اخذ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی در داخل شهرک های صنعتی  مجاز

- مشاوره اخذمعافیت گمرکی جهت ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه

 

توسعه صنعتی پایدار درگرو توجه همزمان به زیرساخت های صنعت و حفاظت از محیط زیست پدید می آید.