• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

خدمات گروه فردان فراگستر البرز

در مجموعه مشاوره وخدمات گروه فردان فراگستر البرز ، ما روش و راه حل های مطمئن وکاربردی را جهت دستیابی کارفرمایان و سرمایه گذاران بنگاه های اقتصادی در خصوص افزایش راندمان و اصول سامان دهی رشد و توسعه پایدار فعالیت های حال و آینده درعرصه صنعت و محیط زیست ارائه می دهیم.

 ازاین رو متقاضیان خدمات گروه فردان فراگستر البرز می توانند با بهره گیری از نیروهای متخصص و توان کارشناسی بالای ما ، در حوزه های مختلف تولید و صنعت از میزان موفقیت بیشتری برخوردار گردند.

در این راستا اهم مشاوره و خدمات ما همواره در دسترس و درخدمت اهداف شماست.

- مشاوره و خدمات در حوزه محیط زیست

- مشاوره و خدمات در حوزه صنایع