• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

کار آفرينان کساني هستند که :

كار و اشتغال ايجاد كنند.

خود اشتغالي و ديگر اشتغالي در سطوح مختلف جامعه ايجاد كنند.

محصولات يا خدمات جديد به وجود آورند.

خلاقيت و نوآوري كاربردي در توسعه خدمات، صنعت و اطلاع رساني داشته باشند.

با خطرپذيري، فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي انجام دهند.

نيازها را شناسايي و آنها را برآورده سازند.

منابع و امكانات را به سوي هدف‌هاي توليدي و تكنيكي هدايت كنند.

براي تقاضاهاي بالقوه محصول بيافرينند (پيش‌بيني در عرضه و تقاضا)

ايده خلاق را به ثروت تبديل كنند.

بی شک کم رنگ بودن یک مجموعه متمرکز، متخصص و با تجربه در عرصه مشاوره و خدمات با ساختار کارشناسی و تجربه در حوزه غنی و پر شاخه صنعت و محیط زیست در دو استان تهران و البرز و  بخصوص در استان نوپای البرز که با دارابودن بیش از 13 درصد از صنایع کل کشور و همچنین بستر مناسب  سرمایه گذاری کسب و کار بنا به موقعیت جغرافیایی ، جاده های ترانزیت و هزاران ویژه گی مثبت، ما را بر آن داشت که با تاسیس گروه فردان فرا گستر البرزو بهره گیری از پتانسیل های موجود کسب شده در سالیان پیش ، در کنار شما کارفرمایان و سرمایه گذاران اقتصادی ارجمند قرار گیریم.

در این راستا کوشیده ایم با ایجاد تعامل بین کارفرمایان ، صنعت و محیط زیست ، ضمن گردآوری مجموعه مشاوره های کاربردی جهت نیل به خدمات شایان مجموعه ما به بخش صنعت و محیط زیست در جهت یک توسعه پایدار، فعالیت خود را  بر اساس استفاده از پتانسیل ها، نیروهای مجرب و متخصص آغاز نماییم.

باعث خرسندی است که با بهترین روش و تجربه در مشاوره و ارائه خدمات و در نتیجه رضایتمندی شما ارجمندان  ما را دراین گذر همراهی نمایید.