• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

قوانین و مقررات

امروزه تخریب محیط زیست مستقیما  برروند اقتصادی و سلامت کشورهای جهان تاثیر گذارشده است. فرسایش خاک ، نازک شدن لایه ازن ، آلودگی هوا ،کارخانجات آلاینده ، توسعه اقتصادی و صنعتی ، افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلها و تغییرات آب و هوا و ده ها عوامل مخرب زیست محیطی دیگر ، همگی تاثیر سویی بر محیط زیست می گذارند.

از سوی دیگر توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن یک توسعه پایدار و تعامل با محیط زیست ، خود دلیل لازم و کافی را جهت تدوین قوانین و مقرارت قوی در راستای حفظ محیط زیست و میراث آن به نسل های آینده بدون هر گونه آلودگی و تخریب در ذهن آشکارتر می سازد.

باتوجه به روند تحولات در عرصه صنعت و لزوم آگاهی کارفرمایان ارجمند ، گروه فردان فراگستر البرز مجموعه ای از  قوانین و مقررات محیط زیست و صنعت را گردآوری نموده است تا با اجرای تمهیدات زیست محیطی لازم و حفاظت از محیط زیست بتوانیم در توسعه پایدار و سلامتی انسانها و پاکی کره زمین از هر گونه آلودگی و تخریب ، گام های موثرتری را برداریم.