• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ایزو (سازمان بین المللی استاندارد)

 

ISO بر گرفته از کلمه International Organization for standardization  ( سازمان بین المللی استانداردسازی) می باشد . (ISO) كه مقر آن در ژنو سوییس مي باشد ،يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه در 24 فوريه سال 1947 تاسيس يافت. اين سازمان متشكل از موسسه هاي ملي استاندارد سازی 163 كشور بزرگ و كوچك , صنعتي و در حال توسعه از كليه مناطق دنيا مي باشد. وظيفه اصلي (ISO) توسعه استاندارد سازی و فعاليت هاي مرتبط در جهان با نگرشي تسهيل كننده نسبت به تبادلات بين المللي كالاها و خدمات , بهبود همكاري در محدوده علمي , فني , اطلاعاتي و فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) تدوين استانداردهاي فني و اختياري را بر عهده دارد و نماینده ایران در سازمان ایزو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. انواع ایزوها : ایزوISO14001 ، ISO5001، ISO22000، ISO18001، ISO9001 ، ISO10002 ، ISO26000، ISO29001 ، ISO31000 و...

 

ISO 10002                                     ISO 14001

 

   ISO 26000                                       ISO 50001

 

  ISO 29001                                       ISO 22000

 

 ISO 31000                                         ISO18001

 

  ISO 9001