• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

انواع مجوز و پروانه های صنعتی

 

اخذ و دارابودن مجوز و پروانه های صنعتی از الزامات تاسیس و فعالیت شرکتهای صنعتی تولیدی محسوب می گردد که از مزایای دارندگان مجوز و پروانه های صنعتی می توان به : اخذ استاندارد محصولات ، جواز ساخت بهداشت ، معافیت گمرکی ماشین آلات ، خرید مواد اولیه از بازار بورس کالا ، معافیت ماده 39 جهت مواد اولیه وارداتی ، معافیت ماده 80 تامین اجتماعی ، استفاده از حامل های انرژی ، تسهیلات بانکی ریالی و ارزی ویارانه های صنعتی ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ، استفاده از قوانین 9 و 10 بازسازی و نوسازی صنایع و..... اشاره نمود.

گروه فردان فرا گسترالبرز ضمن همراهی با صاحبان واحدهای صنعتی تولیدی و سرمایه گذاران محترم نسبت به مشاوره و خدمات در این خصوص همواره در کنار شماست.

انواع جوازهای صنعتی

1-موافقت اصولی

2-پروانه تاسیس

3-جواز تاسیس

 

انواع پروانه های صنعتی

1-کارت شناسایی کارگاه

2-گواهی فعالیت صنعتی

3- پروانه بهره برداری