• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

شهرک های صنعتی استان تهران و البرز

استانهای تهران و البرز با دارا بودن بیش از 30 درصد از صنایع کشور و به دليل نزديكي به بازار 15 ميليوني ، بسيار مورد توجه سرمايه گذاران و بخش خصوصي قراردارند که این امرسبب شده است تا كنون بيش از هزاران واحد توليدي بزرگ و كوچك با برندهاي معروف در اين دو استان مستقر باشند. وجود بیش از 20شهرك به همراه مناطق و نواحی صنعتی دراستانهای تهران و البرز، نيازمند زيرساختها و ارائه مشاوره و خدمات مختلف در این عرصه است.

لذا با توجه به اهمیت شناخت و معرفی دقیق ازشهرک های صنعتی دو استان در راستای سرمایه گذاری و برخورداری از مشوق های احداث واحدهای تولیدی برآن شدیم تا با ارائه مشاوره و خدمات مورد نظر همراه با سرمایه گذران و صنعتگران  ارجمند باشیم.

شهرک های صنعتی استان تهران                                                         

1-شهرک پایتخت

2-شهرک پرند

3-شهرک پیشوا

4-شهرک چرمشهر

5-شهرک خوارزمی

6-شهرک دماوند2

7-شهرک سالاریه

8-شهرک شمس آباد

9- شهرک عباس آباد

10-شهرک فن آوری تهران

11-شهرک فیروزکوه

12-شهرک قرچک

13-شهرک نصیرآباد

 

 

 شهرکها و نواحی صنعتی استان البرز