• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

مراحل دریافت پروانه بهره برداری تولید ورمی کمپوست

مراحل دریافت پروانه بهره برداری تولید ورمی کمپوست

اصل ۲۸قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیندبا عنایت به ماده ۸قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹و همچنین تصویب نامه ۳۹۱۰۷ـ ۲۹/۷/۱۳۸۳هیئت وزیران و الحاقیه ۲۰۵۵۱-۱۸/۴/۸۴، وزارت جهاد کشاورزی می تواند نسبت به صدور جواز تاسیس و بهره برداری و توسعه برای طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مقیاس کوچک اقدام نمایدبر اساس مصوبات مذکور مدیریت صنایع کشاورزی عمدتا در زمینه تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی فسادپذیر فعالیت می نماید که تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی شامل این بخش است و قسمتی از کدهای آیسیک ۲۴۱۲می باشد.

مراحل کلی احداث واحد صنعتی (کارخانه یا کارگاه

۱- اخذ جواز تاسیس

۲- احداث واحد صنعتی

۳- تمدید جواز تاسیس (در صورت نیاز

۴- اصلاح جواز تاسیس (در صورت نیاز

۵- اخذ پروانه بهره برداری

۶- اخذ «موافقت با توسعه طرح» و «اصلاح پروانه بهره برداری» پس از اجرای توسعه (در صورت نیاز

۷- استفاده از «سایر خدمات مدیریت صنایع کشاورزی

مراحل اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس برای شروع کارهای اجرایی و نصب ماشین آلات صادر می گردد.

۱- داشتن «شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس

۲- انتخاب عنوان صنعت مورد نظر «نام محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۳- در نظر داشتن «محدودیتهای صدور جواز تاسیس

۴- ارائه «مدارک لازم برای جواز تاسیس

۵- تکمیل فرم «پرسشنامه جواز تاسیس

۶- تکمیل فرم «مشخصات شرکا

۷- ارائه موارد ۴تا ۶به صورت یکجا به مدیریت صنایع کشاورزی استان (مستقیما یا از طریق شهرستان

۸- بررسی کلی توسط کارشناس و تهیه استعلام های لازم و پیگیری متقاضی برای اخذ جواب استعلامها و ارائه به کارشناس

۹- بررسی و اصلاحات لازم توسط کارشناس مربوطه

۱۰ـ در صورتی که ارزش ماشین آلات خارجی طرح بالاتر از ۵۰۰هزار دلار (یا معادل آن در مورد سایر ارزها) باشد جهت بررسی و صدور جواز تاسیس به دفتر اداره کل صنایع تبدیلی و تکمیلی ارسال می گردد

۱۱ـ تهیه پیش نویس جواز توسط کارشناس و تایپ

۱۲ـ تایید جواز به ترتیب توسط کارشناس، رئیس اداره صنایع تبدیلی، مدیریت صنایع کشاورزی، معاون صنایع و توسعه روستایی و امضای ریاست محترم سازمان

۱۳ـ ابطال تمبر به مبلغ یکصدهزار ریال توسط متقاضی در مدیریت مالی سازمان

۱۴ـ درج شماره و تاریخ جواز تاسیس و ارائه به متقاضی

۱۵ـ ارسال رونوشت جواز تاسیس به سازمان کار و امور اجتماعی، محیط زیست، نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی (حسب مورد)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و همچنین متقاضی جهت مراجعه به ادارات مذکور برای اطلاع از قوانین و مقررات و همچنین ارائه کروکی محل احداث طرح

 

شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس

۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲ـ حداقل سن ۱۸سال تمام

۳ـ دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت

مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس

۱ـ فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکا

۲ـ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

۳ـ شرکتها می بایست علاوه بر مدارک فوق برای شرکا (شرکتهای تعاونی فقط برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل)، اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آگهی تغییرات در روزنامه رسمی را ارائه نمایند

مراحل احداث واحد صنعتی

موارد ذیل می بایست ظرف۱۲ماه اعتبار جواز تاسیس انجام گردد.

۱- مراجعه به ادارات ذیربط جهت اطلاع از قوانین و مقررات آنها

۲ـ تهیه زمین به نام صاحب جواز و ارائه تصویر مدرک مالکیت و کروکی آن از طرق ذیل:

الف: املاک شخصی

ب: خرید از دیگران

ج: شرکت شهرکهای صنعتی

د: در صورت عدم امکان از طرق فوق، کروکی پیشنهادی از زمینهای منابع طبیعی (دولتی) را ارائه تا به مدیریت امور اراضی معرفی گردد.تذکر: موارد الف و ب از مدیریت امور اراضی (در مورد کاربری) و محیط زیست استعلام خواهد شد.

۳ـ تهیه نقشه ساختمانی تائید شده توسط مهندس ناظر

۴ـ اخذ مجوز ساخت (احداث بنا) از بخشداری، شرکت شهرکهای صنعتی، شهردای یا بنیاد مسکن (حسب مورد) و ارائه تصویر آن

۵ـ احداث ساختمان، تاسیسات، انشعاب آب و برق و محوطه سازی

۶ـ خرید و نصب ماشین آلات و راه اندازی آزمایشی

۷ـ درخواست صدور پروانه بهره برداری

تذکر: در طول مراحل فوق متقاضی موظف به موارد ذیل می باشد:

۱- ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یک بار

۲- در صورت اتمام اعتبار جواز تاسیس و داشتن عذر موجه می باید جهت «تمدید جواز تاسیس» حداکثر دو بار و هر بار یک سال اقدام نماید.

۳- در صورت هر گونه تغییر در طرح می بایست نسبت به «اصلاح جواز تاسیس» اقدام نماید

مراحل صدور پروانه بهره برداری

۱ـ دارا بودن جواز تاسیس دارای اعتبار

۲ـ اتمام ساختمان، تاسیسات و محوطه سازی

۳ـ نصب ماشین آلات و راه اندازی آزمایشی

۴- تامین نیروی انسانی

۵- تولید آزمایشی (توان تولید انبوه

۶ـ تکمیل فرم «پرسشنامه پروانه بهره برداری» و ارائه آن به مدیریت صنایع کشاورزی استان (مستقیما یا از طریق شهرستان

۵ـ ارائه تصویر مدارک مربوط به انشعاب برق و آب و پاپان کار ساختمانی از مراجع ذی ربط. و مدارک لازم دیگر در صورت نیاز۶- پس از بررسی موارد فوق، کارشناس جهت استعلام از ادارات کل محیط زیست، سازمان کار و آمور اجتماعی، نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی (حسب مورد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و سایر موارد اقدام می نماید و متقاضی موظف به پیگیری و ارائه جواب استعلامها می باشد.

۷ـ بازدید کارشناس استان و تکمیل فرم گزارش فنی بازدید و ظرفیت سنجی بر اساس ۲۸۰روز کاری و تعداد نوبت کاری فعال و راندمان ۸۰درصد (تولیدات فصلی بر اساس روز کاری

۸ـ تهیه پیش نویس پروانه توسط کارشناس و تایپ

۹ـ تایید پروانه به ترتیب توسط کارشناس، رئیس اداره صنایع تبدیلی، مدیریت صنایع کشاورزی، معاون صنایع و توسعه روستایی و امضای ریاست محترم سازمان.

۱۰ـ واریز حق التمبر توسط متقاضی (از ۵۰الی ۱۵۰هزار ریال به نسبت سرمایه گذاری

۱۱ـ درج شماره و تاریخ و ارائه پروانه همراه با مشخصات پروانه(فرم پیوست شماره پنج) به متقاضی

۱۲ـ ارسال رونوشت پروانه سازمان کار و امور اجتمالی، محیط زیست، نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی (بر حسب مورد)، استاندارد و تحقیقات صنعتی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه.

سایر خدمات مدیریت صنایع کشاورزی

۱ـ ارائه آمار و اطلاعات موجود و یا کمک جهت تهیه آن

۲ـ کمک برای تامین زمین به ترتیب در نواحی صنعتی، شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی

۳ـ معرفی جهت دریافت تسهیلات بانکی طبق قوانین سنواتی در صورت درخواست

۴ـ معرفی به ادارات ذیربط جهت دریافت امکانات از قبیل برق، آب، گاز، سوخت دولتی و در صورت درخواست

۵ـ مشاوره در کلیه مراحل

 

حال فرایند دریافت مجوزهای تولید ورمی کمپوست به شکل ساده تر و کاربردی توضیح داده خواد شدبرای شروع متقاضی ابتدا باید درخواست کتبی همراه با مدارک مورد نیاز را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تقدیم نماید.

پس از طی مراحل اداری و دریافت معرفی نامه از جهاد کشاورزی شهرستان، معرفی نامه و مدارک توسط متقاضی تحویل واحد صنایح تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی استان می شود.

در جهاد کشاورزی استان پس از بررسی مدارک برای صدور جواز تأسیس اقدام می شود و مبلغ ده هزارتومان بابت آن تمبر باطل می کردد.

پس از دریافت جواز تأسیس متقاضی اقدام به انجام مراحل زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز می کند.

و زمانی که به مرحله تولید رسید به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کرده و اعلام می دارد که آماده دریافت پروانه بهره برداری استبر خلاف دیگر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی، تولید ورمی کمپوست در محل شخصی(ملکی یا استیجاری) فقط نیاز به استعلام از محیط زیست دارد که البته در زمین های دولتی تعداد این استعلام ها بیشتر خواهد شد، از قبیل منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، آب و فاضلاب، برق، گاز و

پس از اعلام آمادگی متقاضی برای دریافت پروانه بهره برداری و بازدید محل تولید توسط کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان، جهاد کشاورزی شهرستان نامه استعلام محیط زیست را به متقاضی می دهد تا به اداره محیط زیست منطقه برای دریافت جواب تحویل دهد.

حدود یک سال پیش قانون سختی برای دریافت جواب استعلام از محیط زیست وجود داشت، مهمترین آن فاصله واحد تولیدی از اولین دیوار محل مسکونی بود که در قانون قبلی این فاصله حداقل ۱۰۰۰متر تعیین شده بود.

اما با تغییر قانون موارد زیر برای دریافت جواب مثبت استعلام تعیین شد:

واحد تولیدی در داخل روستا به شرط عدم دیوار مشترک با واحد آموزشی، مرکز بهداشت و مراکز نظامی و انتظامی(ظرفیت تولید حداکثر ۲تن در روز)

واحد تولیدی در محدوده ۲۵۰متری حریم روستا(ظرفیت تولید حداکثر ۱۰تن در روز)

واحد تولیدی خارج از محدوده حریم روستا(ظرفیت تولید نامحدود)

یکی دیگر از موارد مورد نیاز دریافت استعلام از محیط زیست، داشتن سند شش دانگ محل تولید استچنانچه مکان تولید به صورت استیجاری است نیاز به قولنامه رسمی سازمان ثبت اسناد کشور است

اگر کارشناس محیط زیست مکان معرفی شده را پس از بازدید تأیید کرد فرم مخصوصی ارائه می کند که باید توسط متقاضی تکمیل و امضاء گردد.

و در پایان جواب نامه اداره کشاورزی شهرستان توسط اداره محیط زیست با توجه به مستندات داده می شود.معمولاً نامه جواب استعلام توسط خود اداره محیط زیست ارسال می شود.

متقاضی باید مجدد به اداره کشاورزی شهرستان مراجعه نموده و پس از دریافت مدارک و معرفی نامه صدور پروانه، به اداره کشاورزی استان واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی مراجعه نماید.

و در پایان بعد از بازدید واحد تولیدی توسط کارشناس اداره کشاورزی استان و تعیین طرفیت تولید و باطل کردن تمبر توسط متقاضی(۵الی ۱۵هزار تومان) پروانه بهره برداری صادر می گردد.

نکته:

دریافت استعلام از محیط زیست در مناطق مختلف کشور در پاره ای از موارد قوانین مختلفی دارد که با مراجعه به اداره محیط زیست منطقه خود می توانید از آن ها مطلع شوید.

قبل از خرید مکان تولید یا اجاره کردن و یا حتی قبل از اجرای عملیات زیربنایی تولید، حتماً حتماً به اداره محیط زیست مراجعه کرده و از وضعیت مکان مورد نظر مطلع شوید.

تعداد زیادی جواز تأسیس توسط اداره کشاورزی صادر شده که در ایستگاه محیط زیست متوقف گردیده اند.مراحل دریافت پروانه بهره برداری تولید ورمی کمپوست در صورتی که در ایستگاه محیط زیست توقف طولانی نشود حداکثر ۱ماه زمان می برد.

پروانه بهره برداری شرکت رکسان در کمتر از ۲۰روز صادر گردید.

گرفتن پروانه بهره برداری تولید ورمی کمپوست نسبت به دیگر مجوزهای شغلی خیلی راحت و کم هزینه می باشد.از مزایای آن می توان به گرفتن سهمیه سوخت دولتی و اجازه تبلیغات در جهاد کشاورزی منطقه اشاره کرد.

ضمن اینکه واحد تولیدی به متقاضیان تولید و مصرف کنندگان کود ورمی کمپوست معرفی می شود.و البته تخصیص اعتبار در قالب وام های بلند مدت نیز از مزایای گرفتن پروانه بهره برداری تولید ورمی کمپوست است.