• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

مطالب تخصصی حوزه صنعت و معدن

بررسي وضعيت و امكان سنجي بازيابي و توليد مواد با ارزش  از ضايعات كشاورزي و صنايع تبديلي وابسته 

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری از واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی   

 مراحل واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحد صنعتی و مدارک مورد نیاز  

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع معدني و فلزي 

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  

راهنماي تسهيلات اعتباري ازمحل دستورالعمل موضوع ماده 5   

قابلیت و مزیت های معدنی در ساختار صنعت و اقتصاد ایران 

 اعلام نظر در خصوص نو يا مستعمل بودن كالاي وارداتي   

شرایط تغییر کاربری ، نقل و انتقال ، تغییر نام و انصراف

صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي-طراحي و مونتاژ

عطاي معافيت حقوق ورودي ماشين آلات خطوط توليد 

معرفي جهت شركت در نمايشگاههاي خارج از كشور 

 جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني  

صدور جواز تاسيس شهركهاي صنعتي غيردولتي  

نقش كارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادي 

پروانه بهره برداري معادن متروكه و غيرفعال 

پروانه بهره برداري-مجوز فعاليت در معدن   

راهنمای استفاده از تسهیلات طرح آمایش 

صدور مجوز واردات ماشين آلات مستعمل

صدور المثني براي پروانه بهره برداري 

تسهيلات ماده 39 قانون امور گمركي 

بررسي وضعيت ايمني كار در صنايع 

 افزايش خط توليد يا اصلاح ظرفيت

جواز فني مهندسي-شخص حقوقي  

جواز فني مهندسي-شخص حقيقي

معرفي جهت صندوق ذخيره ارزي  

قوانين بهره برداري بخش معادن

مراحل صدور پروانه بهره برداري 

تمديد پروانه بهره برداري معدن

قانون و مقررات کانی ها و معادن

راهنماي سرمايه گذاري خارجي

مراحل ایجاد یک واحد صنعتی

ثبت سفارش کالا و مراحل آن 

تغيير نام پروانه بهره برداري

راهنماي تسهيلات اعتباري    

 انتقال پروانه بهره برداري

ابطال پروانه هاي صنعتي 

صنعت و توسعه اقتصادي

ارتباط دانشگاه و صنعت

پروانه اكتشافات معدني  

گواهينامه كشف معادن

تغيير خط جواز تاسيس 

تغيير نام جواز تاسيس 

گواهي تحقيق و توسعه 

بهای حق بهره برداری

صدور جواز تاسيس

تمديد جواز تاسيس

 آمايش يعني چه؟

 پروانه پژوهش

 برندسازی